Načítavam...
KAKTUS BIKE TEAM BRATISLAVA
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR Oldtimer Hollen
Buď súčasťou tímu, daruj nám 2% z tvojej dane!

Podpor mladé talenty a maj svoj podiel na ich úspechoch. Postup pre darovanie 2% z dane je nasledovný:
  1. vypýtaš si potvrdenie o zaplatenej dani od svojho zamestnávateľa,
  2. údaje z potvrdenia vpíšeš do tohto tlačiva,
  3. potvrdenie spoločne s vyplneným tlačivom pošleš na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Peniaze budú použité na:
  • štartovné tímu na pretekoch v SR aj zahraničí,
  • cestovné náklady na preteky a sústredenia počas celého roku,
  • zabezpečenie priestorov pre zimnú prípravu našich detí (telocvičňa, spinning),
  • príspevok na klubové oblečenie.
Za tvoj príspevok veľmi pekne ďakujeme, oplatíme ho maximálnym nasadením a skvelými športovými výkonmi.

Prezentácia o možnostiach reklamy - tu.

kbteam na karloveskom krose